005 kursus / ABA Anlæg

Lær om de pligter og det ansvar du har som driftsansvarlig for virksomhedens automatiske brandalarmeringsanlæg

 • Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, så er der efter DBI Retningslinie 005 et krav om, at anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af anlægget.

Den driftsansvarlige person er pålagt ansvaret for at tilse, at anlægget til stadighed er funktionsdygtigt og at konstaterede fejl og mangler omgående udbedres. Kurset i drifts- og vedligeholdelsesansvar for ABA-anlæg klæder dig som anlægsejer på, til at kunne løfte denne opgave.

At kende bygningens ABA-anlæg vil derfor hjælpe anlægsejerne i forhold til at kunne minimere antallet af fejlalarmer og samtidigt sikre at ABA-anlægget fungerer korrekt.
Kursets formål er at give deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt viden om det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige person.

Indhold

 • Brandteori
 • Byggelovgivning, BR 18 vejledning kap 5 Brand.
 • ABA-anlæg -Detektortyper – Orienteringsplaner – Service
 • Drift, Kap 7 Drift-, kontrol-og vedligehold og brandforhold i og ved bygninger.
 • DKV-plan. For indgående kendskab til brandvæsenets ny tilslutningsbestemmelser for alarmoverføring. Bliver orienteret om vigtigheden i at undgå blinde alarmer samt hvordan man hindre fejlarmer.
 • Får kendskab til hvordan Sydvestjysk Brandvæsen håndterer indgående alarmer, samt hvordan i kan/skal håndtere brandalarmer indtil den professionelle hjælp når frem.
 • Alarm instruktion/Procedure ved fejl eller nedbrud af teknisk brandtekniske installationer.
 • Driftsansvarliges ansvar og pligter.
 • Brandsyn anno 2022.

Varighed:  3 timer

Deltagerantal: Max. 16 deltagere pr. hold

Kurset henvender sig til personer og medarbejdere, som i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmeringsanlæg).

Forplejning: Kaffe/the + let frokost.

Kursusbevis: Der udstedes kompetencegivende bevis godkendt af Sydvestjysk Brandvæsen.

 • 005 kursus, vibevej 18
  torsdag 22. september.
  09:00 - 12:00
 • Pt. ingen hold oprettet
  torsdag 22. september. - fredag 23. september.
  10:00

Lokation:  

Adresse:
Vibevej 18, Esbjerg Ø, 6705, Danmark

Beskrivelse:

Undervisningslokale på 1. sal