Drifts- og vedligeholdelsesansvar

I bygningsreglementet står der, at alle brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid.

Dertil skal der udpeges en driftsansvarlig person, som skal have gennemgået et brugerkursus i ”Drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg” jf. forskrift 005 udgivet af DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Formålet er, at kursisten bliver bekendt med drifts- og vedligeholdelsesansvar, samt forpligtelser for driftsansvarlige efter 1-1-2022.

 

Indhold:

  • For indgående kendskab til brandvæsenets ny tilslutningsbestemmelser for alarmoverføring. Bliver orienteret om vigtigheden i at undgå blinde alarmer samt hvordan man hindre fejlarmer.
  • Får kendskab til hvordan Sydvestjysk Brandvæsen håndterer indgående alarmer, samt hvordan i kan/skal håndtere brandalarmer indtil den professionelle hjælp når frem.
  • Byggelovgivning, BR 18 vejledning kap 5 Brand.
  • Drift, Kap 7 Drift-, kontrol-og vedligehold og brandforhold i og ved bygninger. DKV-plan.
  • Alarm instruktion/Procedure ved fejl eller nedbrud af teknisk brandtekniske installationer.
  • Driftsansvarliges ansvar og pligter.
  • Brandsyn anno 2022.

Varighed: 2 timer

 

  • fredag 21. maj. - tirsdag 30. september.
    08:00

Lokation:  

Adresse:
Vibevej 18, Esbjerg Ø, 6705, Danmark

Beskrivelse:

Undervisningslokale på 1. sal