Under uddannelsen arbejder deltagerne med mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som blandt andet omfatter brænding af ukrudt og arbejde med maskiner og håndværktøj.

Formål:
Formålet med kurset er at tilføre deltageren holdninger, færdigheder og indsigt i brandteknisk henseende, så antallet og omfanget af brande forårsaget af varmt arbejde reduceres.

Mål:
Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter arbejde med maskine og håndværktøjer, der kan afgive gnister eller varme, som kan medføre brand på arbejdsstedet. Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt. Deltagerne kan tage nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt sikre overholdelse af de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på tilstødende oplag og på arealer med ukrudt.

Varighed og deltager antal:

3 timers varighed med max. 20 deltagere pr. hold.

Indhold:
• Brandteori
• Skader/årsager
• Trykflasker
• Håndslukningsredskaber
• Forsikringsforhold og lovgivning

Deltager vurdering:
Kursusbevis udstedes af Sydvestjysk Brandvæsen til de deltagere, som efter instruktørens vurdering har opnået de mål der er beskrevet ovenfor.

 

 • Åben kursus, Vibevej 18, Esbjerg. Undervisningslokale 1. sal
  tirsdag 23. august.
  09:00 - 12:00
 • Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
  tirsdag 30. august.
  08:30 - 11:30
 • Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
  onsdag 07. september.
  08:30 - 11:30