Hvis der opstår brand på en institution, står personalet med et stort ansvar. Personalet skal være med til at sørge for at alle personer bliver evakueret. Men hvad gør man, og hvad skal man huske?

Kursets formål:

Kurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt elementær indsats ved brand, evakuering samt tilkaldelse af hjælp. (brandinstruks)

Kurset indeholder:

 • Teoretisk gennemgang af brandalarmeringsanlæg og det lovmæssige grundlag.
  • Brandtryk, forskel i meldertyper, telefoner mv.
  • Gennemgang af brandinstruks.
  • Særlige forhold.
  • Bygningens opbygning med brandsektioner og brandceller -herunder forskelle i dør typer.
  • Trinvis brandbekæmpelse.

Varighed: 1 time

Deltagerantal: Max. 30 deltagere pr. hold

 

OBS! I forbindelse med kurser hos DAB-administrerede ejendomme i Esbjerg Kommune (jf. DAB’s ejendomsliste), skal DAB’s rekvisitionsnummer oplyses ved tilmelding.

 • Plejehjemmet Åhaven
  onsdag 14. september.
  13:00 - 15:15
 • Plejehjemmet Bytoften 67
  onsdag 14. september.
  13:30 - 14:30
 • Plejehjemmet Bytoften 67
  onsdag 21. september.
  13:30 - 14:30