Hvis det brænder på jeres institution, står I som personale med et stort ansvar. I skal være med til at sørge for at alle personer bliver evakueret. Men hvad gør man, og hvad skal man huske?

Elementær Brandbekæmpelse:

Undervisningstid 2 time med max. 20 deltagere pr. hold.

Kursets formål:

Kurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt elementær indsats ved brand, evakuering samt tilkaldelse af hjælp. (brandinstruks) Oversigt over hvilke slukningsmidler der bruges til hvad.

Kurset indeholder:

• Teoretisk gennemgang af brandalarmeringsanlæg og det lovmæssige grundlag.
• Brandtryk, forskel i meldertyper, telefoner mv.
• Gennemgang af brandinstruks.
• Særlige forhold på institution.
• Bygningens opbygning med brandsektioner og brandceller herunder forskelle i dør typer.
• Slukning med slukningsmidler i praktisk.

OBS! I forbindelse med kurser hos Boligkontor Danmark-administrerede ejendomme i Esbjerg Kommune (jf. Boligkontor Danmark ’s ejendomsliste), skal Boligkontor Danmarks rekvisitionsnummer oplyses ved tilmelding.

  • mandag 18. april. - fredag 18. april.
    09:55 - 10:55