Hvis der opstår brand på en institution, står personalet med et stort ansvar. Personalet skal være med til at sørge for at alle personer bliver evakueret. Men hvad gør man, og hvad skal man huske?

Kursets formål:

Kurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt elementær indsats ved brand, evakuering samt tilkaldelse af hjælp. (brandinstruks)

Kurset indeholder:

 • Teoretisk gennemgang af brandalarmeringsanlæg og det lovmæssige grundlag.
 • Brandtryk, forskel i meldertyper, telefoner mv.
 • Gennemgang af brandinstruks.
 • Særlige forhold.
 • Bygningens opbygning med brandsektioner og brandceller -herunder forskelle i dør typer.
 • Trinvis brandbekæmpelse.
 • Slukning med slukningsmidler i praksis.
 • Praksis øvelse i ABA anlæg.
 • Redning fra seng i praksis.

Varighed: 2 time

Deltagerantal: Max. 20 deltagere pr. hold

OBS! I forbindelse med kurser hos Boligkontor Danmark-administrerede ejendomme i Esbjerg Kommune (jf. Boligkontor Danmark ’s ejendomsliste), skal Boligkontor Danmarks rekvisitionsnummer oplyses ved tilmelding.

 • Plejehjemmet Tjæreborg
  tirsdag 10. september.
  09:00 - 11:00
 • Plejehjemmet Tjæreborg
  torsdag 12. september.
  13:00 - 15:00
 • Plejehjemmet Solgården
  torsdag 07. november.
  12:30 - 14:45
 • Plejehjemmet Solgården
  onsdag 13. november.
  09:00 - 13:15
 • Plejehjemmet Solgården
  fredag 15. november.
  09:00 - 11:00
 • lørdag 19. august. - onsdag 31. december.
  08:00 - 17:00