Om uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop:
Undervisningstid: 4 timer med max. 16 deltagere pr. hold.

Overordnet kompetencemål:
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person der har fremmedlegemer i luftvejen jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
Deltageren skal kunne genkende symptomer på stroke og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt.

Det centrale indhold på uddannelsen:

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Stabilt Sideleje
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos en voksen person
 • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

Gennemførelsen af uddannelsen:
Uddannelsen gennemføres med et minimum af teori og gennemføres primært ved hjælp af praksisnære øvelser, deltagerrefleksion samt praktisk træning.
Øvelser og træning  gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.

Særlige bemærkninger:
DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse indenfor 24 måneder.
Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med og anerkendt af Dansk Råd for Genoplivning.

Læs mere her:

Basisuddannelse_Foerstehjaelp_ved_hjertestop_RED

 • Auraskolen, Krebsens Kvarter 58, 6710 Esbjerg V - Hold 1
  torsdag 29. juni.
  09:30 - 13:30
 • Auraskolen, Krebsens Kvarter 58, 6710 Esbjerg V - Hold 2
  fredag 30. juni.
  09:30 - 13:30
 • Auraskolen, Krebsens Kvarter 58, 6710 Esbjerg V - Hold 3
  tirsdag 04. juli.
  09:30 - 13:30
 • onsdag 01. december. - fredag 01. august.
  08:00 - 17:00