Om uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop:
Undervisningstid: 6 timer med max. 16 deltagere pr. hold.

Overordnede kompetencemål:
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
Deltageren skal kunne genkende symptomer på stroke og blodprop i hjertet samt handle hensigtsmæssigt i en given situation.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i de øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning eller med tegn på kredsløbssvigt.
Deltageren kan skabe sikkerhed for sig selv og den/de tilskadekomne i forbindelse med ulykker. Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker, og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i en bil.
Deltageren kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter efter ulykkens indtræden.

Det centrale indhold på uddannelsen:

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Stabilt Sideleje
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
 • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
 • Skab sikkerhed og stands ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker,
  hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden og fjernelse af
  fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp: 1-1-2 eller kontakt læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning samt tilskadekomne med normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

Gennemførelse af uddannelsen:
Uddannelsen gennemføres med et minimum af teori og gennemføres primært ved hjælp af praksisnære øvelser, deltagerrefleksion samt praktisk træning.
Øvelser og træning gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.

Særlige bemærkninger:
DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.
Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med, og anerkendt af Dansk Råd for Genoplivning.

 

Læs mere her:

Basisuddannelse_Foerstehjaelp_ved_hjertestop_RED

 • lørdag 01. januar. - onsdag 01. januar.
  13:15 - 14:15
 • Kirkegade 60, 6840 Oksbøl
  tirsdag 06. september.
  09:00 - 15:00
 • Krogen 5, 6800 Varde
  tirsdag 13. september.
  09:00 - 15:00