Om Førstehjælper med særligt ansvar:
Undervisningstid: 12 timer med max. 16 deltagere pr. hold.

Overordnet kompetencemål:
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 , evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer samt yde psykisk førstehjælp.
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.
Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den
tilskadekomnes tilstand samt sikre relevant yderligere hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen:

  • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
  • Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp til blødninger”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp til småskader”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp til sygdomme”
  • Særtillæg 4: ”Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger”

Gennemførelsen af uddannelsen:
Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet sted/areal.

I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages at alle uddannelser afvikles som et samlet kursusforløb.

Afvikles de basis- og tilvalgsuddannelser der er anført i denne plan for funktionsuddannelse som
selvstændige kurser, skal der til basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” og alle tilvalgsuddannelser tillægges dele vedr. indledning og afslutning, som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

 

Læs mere her:

Funktionsuddannelse-Førstehjælper-med-særligt-ansvar

  • torsdag 22. juli. - fredag 01. august.
    08:10 - 17:00