Om Førstehjælper med særligt ansvar:
Undervisningstid: 12 timer med max. 16 deltagere pr. hold.

Overordnede kompetencemål:
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp via1-1-2 , evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer samt yde psykisk førstehjælp.
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.
Deltageren kan yde førstehjælp ved mindre, akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
Deltageren kan yde førstehjælp ved akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den
tilskadekomnes tilstand samt sikre relevant yderligere hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen:

  • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
  • Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved blødninger”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved småskader”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved sygdomme”
  • Særtillæg 4: ”Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger”

Gennemførelse af uddannelsen:
Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet sted/areal.

I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages det at alle del-uddannelser afvikles som et samlet kursusforløb.

Afvikles de basis- og tilvalgsuddannelser der er anført i denne plan for funktionsuddannelse som selvstændige kurser, skal der til basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” og alle tilvalgsuddannelser tillægges dele vedr. indledning og afslutning, som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

 

Læs mere her:

Funktionsuddannelse-Førstehjælper-med-særligt-ansvar

  • torsdag 22. juli. - fredag 01. august.
    08:10 - 17:00