Under uddannelsen arbejder deltagerne med mulige farer og sikkerhedsforanstaltninger, som der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, hvilket omfatter brænding af ukrudt, arbejde med maskiner og håndværktøj.

Formål:
Formålet med kurset er at tilføre deltageren holdninger, færdigheder og indsigt i brandteknisk henseende, så antallet og omfanget af brande forsaget af varmt arbejde reduceres.

Mål:
Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter arbejde med maskine og håndværktøjer, der kan afgive gnister eller varme, samt kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt. Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på tilstødende oplag og på arealer med ukrudt.

Varighed og deltager antal:

3 timers varighed med max. 20 deltagere pr. hold.

Indhold:
• Brandteori
• Skader/årsager
• Trykflasker
• Håndslukningsredskaber
• Forsikringsforhold og lovgivning

Deltager vurdering:
Kursusbevis udstedes af Sydvestjysk Brandvæsen til de deltagere, som efter instruktørens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i ovenstående mål.

  • Midtgaard, Ravnsbjergvej 6, 6710 Esbjerg
    onsdag 09. februar.
    08:00 - 11:00