Opdateringsuddannelse førstehjælp ved hjertestop:
Undervisningstid: 3 timer med max. 16 deltagere pr. hold.

Overordnet kompetencemål:
Deltageren agerer ud fra tidligere erhvervede kompetencer og kan, både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
Deltageren kan yde førstehjælp ved symptomer på blodprop i hjertet samt symptomer på stroke.

Det centrale indhold på uddannelsen:

 • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt stroke
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning praktiske kompetencer

Gennemførelsen af uddannelsen:
Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i at deltagene indenfor 24 måneder har gennemført basisuddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker”.
Fokus i uddannelsen er praktisk læring.

Læs mere her:

Opdatering-af-førstehjælp-ved-hjertestop

 

 • Bøge Alle 7. (Ribe brandstation)
  onsdag 07. september.
  09:00 - 12:00
 • Din Forsyning - Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
  mandag 05. september.
  13:00 - 16:00
 • Din Forsyning - Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
  torsdag 08. september.
  09:00 - 12:00
 • Din Forsyning - Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
  fredag 09. september.
  09:00 - 12:00