På kurset arbejder deltagerne med mulige kriser og krisereaktioner i forbindelse med voldsomme hændelser, samt de forskellige reaktioner vi som mennesker kan have på den samme hændelse – ”det er normalt at reagere på unormale hændelser ”.

Formål:
Formålet med kurset er at øge deltagernes viden om forskellige typer af kriser og give deltagerne konkrete handlefærdigheder, som kan bringes i spil når deltagerne fremover står over for et menneske i krise. Håbet er at flere kan blive hjulpet og støttet på et tidligere tidspunkt. Her har vi alle en rolle at spille. Et centralt element er – via kurset – at mindske berøringsangsten, der ofte i sig selv leder til uhensigtsmæssige reaktioner.

Målgruppe:
Medarbejdere og ledere

Mål:
Målet er at deltagerne får redskaber til at tage hånd om hinanden, samt at man i situationen handler hensigtsmæssigt og herved kan hjælpe en kollega, klient eller pårørende, der har behov for akut psykisk førstehjælp. Det er vigtigt at vi alle træder til, og at det på sigt kan blive naturligt at erhverve sig et kursus i psykisk førstehjælp, lige som det i dag er naturligt at gennemføre et almindeligt førstehjælpskursus.

Varighed og deltager antal:

Kurset gennemføres med min. 8 og max. 12 kursusdeltagere pr. hold.
4 timers varighed.

 

Indhold:
• Teoretisk oplæg
• Hvad er en krise?
• Krisereaktioner
• Krisesamtalen
• Gruppe træning
• At komme sig over krisen

Deltager vurdering:
Kursusbevis udstedes af Sydvestjysk Brandvæsen til de deltagere, som efter instruktørens vurdering har opnået de beskrevne mål.

 

  • Psykisk førstehjælp/kollega støtte.
    søndag 01. august. - fredag 01. august.
    08:00 - 17:00