I uddannelsen arbejder deltagerne med mulige kriser og krisereaktioner i forbindelse med voldsomme hændelser, samt de forskellige reaktioner vi som mennesker kan have på den samme hændelse  – ”det er normalt at reagere på unormale hændelser ”.

Formål:
Formålet med kurserne er at øge deltagernes viden om forskellige kriser og give dem konkrete handlefærdigheder, som kan bringes i spil når de fremover står over for et menneske i krise. Ideen er at flere bliver hjulpet og støttet på et tidligt tidspunkt. Her har vi alle en rolle at spille. Et centralt element er – via kurserne – at mindske berøringsangsten, der ofte i sig selv leder til uhensigtsmæssige reaktioner.

Målgruppe:
Medarbejder og Leder.

Mål:
Målet er at deltagerne får redskaber til at tage hånd om hinanden, samt at man i situationen handler hensigtsmæssigt og herved kan hjælpe en kollega, klient eller pårørende, der har behov for akut psykisk førstehjælp. Det er vigtig at vi alle træder til, og at det på sigt kan blive naturligt at erhverve sig et kursus i psykisk førstehjælp, lige som det i dag er at tage et almindeligt førstehjælpskursus.

Varighed og deltager antal:
4 timers varighed med max. 12 deltagere pr. hold.

Indhold:
• Teoretisk oplæg
• Hvad er krise
• Krisereaktioner
• Prøver at lave individuel samtale
• Gruppe træning
• At komme sig over krisen

Deltager vurdering:
Kursusbevis udstedes af Sydvestjysk Brandvæsen til de deltagere, som efter instruktørens vurdering har opnået de beskrevne mål.

  • Psykisk førstehjælp/kollega støtte.
    søndag 01. august. - fredag 01. august.
    08:00 - 17:00